Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Zadania ZPP

 

Zadania ZPP określone zostały w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem Zespołu Psychologiczno – Pedagogicznego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań ZPP:

  1. Zadania ogólnowychowawcze
  2. Profilaktyka wychowawcza
  3. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna
  4. Pomoc materialna
  5. Orientacja  zawodowa

Uczniowie mogą się zgłaszać do Zespołu Psychologiczno – Pedagogicznego:

  • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej, gdy ktoś  narusza ich prawo, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc, gdy potrzebują pomocy i rady, gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym, gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, czy dalszą ścieżkę edukacyjną.

Rodzice  uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

  • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci, problemy z zachowaniem  dziecka( zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami),uzyskanie informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Wszelkie propozycje do pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły prosimy kierować na adres szkoły: sp81@eduwarszawa.pl  lub osobiście w godzinach pracy Zespołu Psychologiczno– Pedagogicznego. 

 

 
Skip to content