Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Samorząd

Samorząd

SAMORZĄD SZKOLNY:
  • wychowuje
  • skłania do rywalizacji
  • uspołecznia
  • uczy samorządności
  • organizuje rozrywkę
  • działa na rzecz środowiska szkolnego.


Opiekun samorządu szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 – Anna Paprocka

RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Przewodnicząca – Julia Chromińska

Wiceprzewodnicząca – Dominika Płaska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

  • reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
  • kieruje pracą Samorządu
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządem klasowym i organizacjami działającymi w szkole
  • przewodniczy Walnemu Zebraniu uczniów.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skip to content