Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Wolontariat

WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do Szkolnego Koła Wolontariatu, a w szczególności uczniów klas VII i VIII. Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, doświadczenie czy czas, którym dysponuje.

WOLONTARIAT – CO TO TAKIEGO?

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna oraz świadoma praca na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa.

Wolontariat można podzielić na wolontariat stały, który wiąże się z podjęciem stałego i systematycznego zobowiązania oraz wolontariat akcyjny, powiązany z jednorazowymi akcjami, organizowanymi jako odpowiedź na konkretne, aktualne potrzeby środowiska.

Wolontariat bardzo często kojarzony jest również z powszechnymi akcjami charytatywnymi, które są działaniami związanymi ze zbiórką pieniędzy na określony cel.

Wolontariat kojarzy się także z filantropią, czyli działalnością osób lub instytucji polegającą na udzieleniu pomocy materialnej lub finansowej osobom potrzebującym.

CZEGO WOLONTARIAT MOŻE NAUCZYĆ MŁODYCH LUDZI ?

Wolontariusze maja poczucie, że poprzez ich działania i ich bezinteresowną pracę druga osoba otrzymuje niezbędna pomoc.

Pomoc udzielana innym pozwala wolontariuszom na przeżywanie emocji oraz doświadczenie sytuacji, które rozwijają takie cechy jak: empatia, wrażliwość otwartość itp.

Wolontariusz ma poczucie bycia częścią czegoś większego – społeczeństwa. Może mieć świadomość, że jego działanie ma wpływ na proces zmian społecznych, na życie innych ludzi oraz całego środowiska lokalnego. Dzięki temu staje się świadomym, aktywnym obywatelem.

Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. Często już w najmłodszych latach poznają tajniki organizacji mniejszych i większych przedsięwzięć, zdobywają środki na swoje działania, angażują się w promocję wydarzeń, dzięki czemu rozwijają konkretne umiejętności.

Podczas akcji wolontariackich zawiązują się liczne relacje międzyludzkie.

Wolontariusze mogą podejmować działania na rzecz osób bądź organizacji, które w jakiś sposób są związane z ich zainteresowaniami.

 

MOŻNA DZIAŁAĆ W:

– organizacjach pozarządowych

– muzeach

– domach kultury

– bibliotekach

– teatrach

– ośrodkach pomocy społecznej

– domach dziecka

– schroniskach dla zwierząt

– ośrodkach sportowych i wielu innych ciekawych miejscach.

CZYM MOŻNA SIĘ ZAJMOWAĆ?

– pomocą w organizacji imprez: kulturalnych, naukowych, sportowych

– akacjami i kampaniami społecznymi

– działaniami edukacyjnymi, pomocą w nauce

– wspieraniem osób starszych, chorych i potrzebujących

– działaniami na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego

– opieką nad zabytkami i miejscami pamięci

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– Hospicjum Onkologicznym Świętego Krzysztofa

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

– Świetlica Caritas

– Muzeum Polin

– Związkiem Sybiraków.

Wszystkie informacje dotyczące akcji wolontariackich będą zamieszczane w librusie.

Jeżeli nie chcesz czekać na propozycje szkoły to proponujemy odwiedzenie poniższej strony: www.ochotnicy.waw.pl

REGULAMIN WOLONTARIATU

Szkolny regulamin wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

Skip to content